Fizionomii unificatoare @ Palatul Suțu

DM Photon @ Centrul Ceh (Czech Centre Bucharest)