Expoziţia Istorii despre Apărătorii Patriei @ Palatul Suțu

Karaoke Night Out @ True Club

A treia ediție ALT.CRĂCIUN @ Hanul Gabroveni

30 + de Laura Shaine Cunningham @ Godot Cafe-Teatru

Miercurea Berii @ El Dictador

Fizionomii unificatoare @ Palatul Suțu