Regulament Concurs GOANA DUPĂ AUR

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
comments

Regulament Concurs GOANA DUPĂ AUR

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Treasure Hunt”
Organizat de OrasulVechi.ro
(perioada 12 februarie – 09 martie 2015) 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZAREA SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Treasure Hunt” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este:

S.C. CLASIC MEDIA SRL, societate cu raspundere limitata functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Str. Pescasului nr. 3; Ap. 81, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4827/2003, cod de inregistrare fiscala R015353728 numita in continuare “Organizator”.

S.C. DISCOVERY ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Maria Rosetti nr.6, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8309/23.05.2006, avand Cod Unic de Inregistrare R018693481, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 19652, numita in continuare “Partener”.

Campania reprezinta acel element de divertisment realizat de Partener in legatura cu postul de televiziune.

1.1. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), prin intermediul website-ului http://www.orasulvechi.ro (“Orasul Vechi”). Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toti participantii. Prin participarea la Campanie, fiecare participant declara ca intelege si accepta integral prevederile acestui Regulament, precum si dreptul Organizatorului de a modifica, in orice moment, Regulamentul, fara vreo notificare sau explicatie prealabila. Orice modificare a Regulamentului va intra in vigoare la momentul postarii pe website.

 

ART. 2. Perioada si aria de desfasurare a campaniei

2.1. Campania este organizata si se desfasoara in perioada 12 februarie  09 martie 2015, in cadrul zonei numita generic Centrul Vechi din orasul Bucuresti in localurile Freddo Bar&Lounge si Arcade Cafe (numite in cele ce urmaza „LOCALURI”), in conformitate cu (i) prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de modifica perioada si continutul regulamentului Campaniei sau/si de a decide incetarea acesteia.

 

ART. 3. Dreptul de participare. Drepturi de proprietate intelectuala

3.1. La Campania “Treasure Hunt” are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care are o varsta de minim 18 ani impliniti la data de 12 februarie 2015.

3.3. Nu au dreptul sa participe in Campanie urmatoarele categorii de persoane:

–        angajatii companiei S.C. CLASIC MEDIA SRL

–        angajatii companiei S.C. DISCOVERY ROMANIA S.R.L.

–        angajatii localurilor Freddo Bar&Lounge si Arcade Cafe.

–        angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei. De asemenea, rudele de gradul I si afinii angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

 

ART.4. Procedura campaniei

4.1. Perioada de desfasurare a campaniei

Concursul va incepe joi 12 februarie si va dura pana luni 09 martie 2015 (ora 05:59).

4.2. Descrierea si mecanismul campaniei

Concursul Treasure Hunt” se va desfasura in Centrul Vechi Bucuresti, mai exact in localurile Freddo Bar&Lounge si Arcade Cafe astfel:

  • utlizatorii vor avea posibilitatea de a achizitiona contra cost long drink-ul cu numele GOANA DUPĂ AUR. La achitarea acestuia primesc din partea localului un talon de participare la concurs.
  • Toti utilizatorii care completeaza formularul cu datele personale sunt inscrisi in tragerea la sorti pentru castigarea premiilor concursului.

Mecanism: Concursul se desfasoara dupa cum urmeaza:

  • In perioada 12 februarie – 09 martie 2014, in fiecare zi, Localuri-le vor distribui fly-ere catre clientii sai cu detalii despre concursul GOANA DUPĂ AUR.
  • La finalul primelor 3 saptamani (duminica 15 februarie; duminica 22 februarie; duminica 01 martie) va avea loc o tragere la sorti in care participantii vor avea posibilitatea de a castiga un voucher in valoare de 250 lei pentru fiecare dintre cele 2 localuri.
  • In ultima zi a competitiei (luni 09 martie) va avea loc marea tragere la sorti in care vor participa toate taloanele inscrise in competitie.
  • Toti cei care au fost inscrisi in marea tragere la sorti, vor fi informati printr-o notificare prin e-mail/telefon/facebook.
  • Un utilizator are dreptul sa se inscrie de oricate ori doreste, dar, doar o singura data pentru fiecare talon.

Castigarea premiului se face prin tragere la sorti printr-o platforma specializata, respectiv random.org. La tragerea la sorti participa doar persoanele care s-au inscris prin completarea datelor de contact.

Premiile campaniei pot fi castigat de participantii care indeplinesc concomitent urmatoarele conditii:

–          si-a incris datele personale corecte, dovedind cu act de identitate valabil

–          a pastrat spre validare talonul cu cod unic primit in incinta LOCALULUI

–          nu a incalcat niciuna dintre prevederile prezentului Regulament.

–          are domiciliul stabil sau resedinta in Romania si varsta de minim 18 ani impliniti la data de 12 februarie 2014.

Anuntarea castigatorului se va face in termen de 3 zile lucratoare de la data incetarii campaniei si anuntul va fi facut pe site-ul http://www.orasulvechi.ro/goanadupaaur .

 

ART. 5. Premiile si acordarea acestora

Premiile vor fi acordat de catre Organizator si sunt formate din urmatoarele:

  • 6 vouchere in valoare de cate 250lei/voucher si o pepita de aur in valoare de 500 USD (TVA inclus)


Valoarea totală a premiilor este de 3.500 RON (TVA inclus)

Premiile se vor acorda dupa cum urmaza:

Voucherele valorice – in valoare de 250 lei/local/saptamana se vor acorda saptamanal in urma tragerii la sorti ce va avea loc in fiecare zi de duminica dupa cum urmeaza:

– saptamana 1 – duminica 15 februarie

– saptamana 2 – duminica 22 februarie

– saptamana 3 – duminica 01 martie

Premiul cel mare – PEPITA DE AUR in valoare de 500 USD se va acorda in urma tragerii la sorti ce va avea loc in ultima zi a concursului – 09 martie.

Castigatorii vor fi anuntat prin intermediul websiteului www.orasulvechi.ro la sectiunea dedicata concursului GOANA DUPA AUR http://www.orasulvechi.ro/goanadupaaur.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea conditiilor campaniei. In cazul in care castigatorii nu isi revendica premiile in 5 zile lucratoare de cand a fost contactat, premiul nu se acorda.

Premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane. Castigatorii vor fi contactat de catre „Organizatori” prin intermediul Facebook, prin e-mail sau telefonic in termen de 15 zile lucratoare de la data validarii pentru a fi confirmate datele de contact. Premiile vor fi predate doar participantilor declarati castigatori, personal, care se vor legitima cu un act de identitate valabil si cu talonul de participare la concurs, acesta avand un cod unic pe baga caruia se va efectua tragearea la sorti.

ART.6. Responsabilitati

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

(i) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru email-urile nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hardware).

(ii) Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare; Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere pentru situatia in care Participantul si-a schimbat oricare dintre datele cu care s-a inscris la Campanie. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor (persoane fizice sau juridice, de orice fel) asupra Premiilor.

(iii) Organizatorul este responsabili sa comunice gratuit conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile regulamentului, fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor.

ART. 7. Conditii de validitate

Pentru ca un participant sa aiba dreptul de a castiga premiul campaniei, trebuie sa indeplineasca simultan conditiile de validitate prevazute la art 4 din prezentul Regulament.

Validarea inscrierilor va fi facuta de catre S.C. CLASIC MEDIA SRL sau de reprezentanti ai S.C. DISCOVERY ROMANIA S.R.L.,prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate. Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva.

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

 

ART. 8. Litigii

În cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane din Bucuresti, de la sediul Organizatorului Principal.

ART. 9. Regulamentul campaniei promotionale

Regulamentul campaniei promotionale este disponibil in mod gratuit pe site-ul organizatorilor la adresa web http://www.orasulvechi.ro/goanadupaaur iar la solicitarea oricarei persoane interesate, poate fi obtinut gratuit printr-o cerere scrisa adresată companiei S.C. CLASIC MEDIA SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Pescarusului nr. 3, Ap. 81; sector 2.

 

ART. 10. Taxe si impozite 

Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului din premii conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si a actelor normative de modificare si completare a acesteia. Impozitul de datorat se va aplica pe venitului net, determinat ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil.

Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale legate de accesul la Internet in vederea inregistrării pe site-ul www.orasulvechi.ro/goanadupaaur, toate celelalte cheltuieli legate de acest campanie revenind in sarcina organizatorului.

 

ART. 11. Diverse

Prin inscrierea la campania „TREASURE HUNT, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, imaginea, numele, prenumele si sa fie facute publice potrivit legislatiei in vigoare pe paginile de web ale organizatorilor la adresele:

www.orasulvechi.ro

https://www.facebook.com/orasulvechi.ro

https://www.facebook.com/discovery.romania

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.

Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

ART. 12. Prelucrarea datelor personale

Inscrierea in campanie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia. Organizatorul Principal, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participantilor la acest campanie in conformitate cu Legea 677/2001.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele participante la campanie si castigatorul premiului Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal, inclusiv imaginea, sa intre in baza de date a Organizatorilor in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

a)         dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b)         dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizatorul Principal, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizatori.

c)          dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizatorul Principal, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d)         dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e)         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f)          dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

g)         Organizatorii vor utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in campanie exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului, conform Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, nr. 19652.

ART.13. Incetarea inainte de termen a campaniei, forta majora 

Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorilor.

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, si a carui aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor la Campania existenta in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

ORGANIZATOR

 

SC CLASIC MEDIA SRL

                                                                                                     
Te-ar mai putea interesa: