Regulament participare concurs “2 invitatii duble la spectacolul de teatru S-a Furat Mireasa”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
comments

1.Organizator si regulament oficial al concursului

(1)Organizatorul concursului OrasulVechi.ro

(2)Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”).

(3)Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin afisarea, in permanenta pe durata Concursului, pe siteul www.orasulvechi.ro/concursuri si pe www.facebook/orasulvechi.ro (denumite site)

(4)Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum o zi lucratoare inainte de data intrarii invigoare a modificarilor, pe Site.

2.Teritoriul si durata de desfasurare a Concursului

(1)Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in spatiul virtual corespunzator Siteului.

(2)Concursul incepe astazi Marti 30 iulie la orele 10.00 si se incheie tot astazi Marti 30 iulie, la orele 22:00.

(3)Dupa data incheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului.

(4)Dupa afisarea listei de castigatori de Miercuri 31 iulie 2013, orele 10.00, acestia vor trimite pana Miercuri 31 iulie 2013, orele 16.00 datele personale insotite de seria si numarul cartii de identitate la adresa de e-mail office@orasulvechi.ro. In caz contrar nu vor mai putea intra in posesia premiilor. Niciunul dintre premii nu poate fi instrainat altcuiva, nici macar unui alt participant la concurs. Fiecare dintre cei 2 castigatori vor intra in posesia a cate 1 invitatie dubla direct la “Godot Cafe-Teatru” avand asupra lor Cartea de Identitate.

3.Dreptul de participare

(1)La Concurs pot participa toate persoanele (denumite in continuare”Participanti”) care au resedinta in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii promotiei, care, pe durata de desfasurare a Concursului, urmeaza procedura descrisa la art. 4.

4.Procedura Concursului

(1)Participantul trebuie sa dea share articolului concursului publicat pe www.orasulvechi.ro, si sa raspunda la intrebarea „pe cine cedeti ca va alege Mara?

(2)Tragerea la sorti prin intermediul careia se vor declara castigatorii va avea loc dupa terminare concursului, prin care se vor extrage 2 castigatori. Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul www.orasulvechi.ro cat si pe pagina oficiala de facebook: www.facebook.com/orasulvechi.ro – Miercuri 31 iulie 2013 la orele 10.00. Tragerea la sorti a castigatorilor va fi electronica prin procedeul de programare pentru extragere aleatorie (functia “random”). Tot atunci vom publica si filmuletul cu extragerea.

5.Premiile

(1)Premiile acordate prin tragere la sorti constau in: catre o invitatie dubla la AVANPREMIERA spectacolului de teatruS-a furat Mireasa”.

(2)Castigatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumandu-si nici o responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurgedintr-o astfel de declaratie. Castigatorul care declara/transmite informatii/date eronate/false pierde zisa calitate de castigator.

(3)De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu. Castigatorii isi asuma intrega raspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta.

6.Contravaloarea in bani

In cadrul Concursului nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

7. Dreptul la imagine

Acordarea premiilor corespunzatoare Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participantilor referitor la faptul ca numele si premiile castigate de acestia pot fi facute publice de catre Organizator, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara nici un fel de plata aferenta, acordul valorand cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoareale participantilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei pentru intreaga perioada de protectie a acestora.

8.Protectia datelor cu caracter personal

(1)Prin participarea la concursul 2 invitatii duble la AVANPREMIERA spectacolului de teatru S-a Furat Mireasa participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul validarii castigatorilor si atribuirii premiilor concursului.

(2)Participantilor la concursul 2 invitatii duble la AVANPREMIERA spectacolului de teatru S-a Furat Mireasa” le sunt garantate drepturile prevazute de legea privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces de date, dreptul la interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.

(3)Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazului in care exista dispozitii legale contrare.

(4)Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator.

9. Incetarea inainte de termen a Concursului

(1)Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul.

(2)Situatiilor avute in vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

(3)In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu este tinut la nici o obligatie catre Participantii la Concurs, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

10.Litigiile si legea aplicabila

(1)Eventualele reclamatii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa Organizatorului si vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.

(2)Legea aplicabila este legea romana.
Te-ar mai putea interesa: